استانداردهای اجرای کناف

معمولا سقف های کاذب یکپارچه کناف که برای واحدهای اداری و مسکونی استفاده میشود در دومدل تیپ A(سازه دوطرفه )و سقف کاذب یکپارچه تیپ B (سازه های یک طرفه )می باشد.

استانداردهای اجرای سقف کناف یکپارچه تیپ A(سازه دوطرفه ):

قبل از اجرای سقف کاذب کناف بایستی از استحکام سقف اصلی جهت گرفتن آویز اطمینان حاصل گردد.

ابتدا سازه تراز نبشی L25 در تراز صفحات گچی تحتانی با استفاده از تراز لیزری در ارتفاع مشخص اجرا میشود .بعد سازه های آویز از نوع (C48 یا UH36 ) که از یک طرف به سقف توسط میخ بتن و آهن مهار میشود .و از طرف دیگر به سازه باربر(F47 )متصل میشود .فاصله آویزها استاندارد( UH36 ) برمبنای جدول بارگذاری سقف انتخاب میشود که معمولا در صورتی که از یک لایه پانل 12.5MM استفاده شود 65CM و اگر از دولایه پانل RG12.5 استفاده شود55CM  میباشد.

بعداز آویز گیری مرحله نصب سازه فوقانی (باربر) F47 که توسط آویز از سقف مهار شده میباشد.که برای فاصله سازه های فوقانی (باربر ) F47 .درصورتی که یک لایه پنل 12.5MM استفاده شود 120CM و درصورتی که از دولایه پانل 12.5MM استفاده شود 95CM می باشد.

بعد مرحله اجرای سازه های فوقانی ( باربر)اجرای سازه تحتانی ( صفحات پانل یا پنل خور) میباشد .سازه های تحتانی ( صفحات پانل.پنل خور ) در فواصل معین که باتوجه به طول پانل استفاده شده .(پانل به طول 240CM  فاصله سازه تحتانی ( صفحات پانل ) 40CM و برای پانل های به طول 250CM فاصله سازه های تحتانی ( صفحات پانل )50CM میباشد که توسط قطعه کلیپس که سازه های فوقانی و تحتانی را به یکدیگر متصل کرده و یک شبکه فلزی ایجاد می کند متصل می شوند ولی یک نکته ای که در اجرای سقف کناف یکپارچه تیپ A باید رعایت کرد.حتما اولین سازه تحتانی که میخوام بندازیم 10CM  از نبشی تراز باید فاصله بگیرد و مابقی ساه های تحتانی طبق استاندارد پانل مصرفی که در توضیحات بالا داده شد (40CMیا 50CM )قرار بگیرند.

بعد از مرحله نصب سازه ها سقف مرحله پانل زنی هست که معمولا با استفاده از پیچ مخصوص TN25 خودکار به فاصله حداکثر 17CM می باشدکه این فاصله درکنج ها و گوشه ها به حداکثر 15CM کاهش می یابد.

مرحله آخر که برای بدست آوردن  یک سطح یکنواخت پس از نصب صفحات از بتونه درزگیری کناف وجود دارد که معمولا بتونه درزگیر باید 2 بار روی درزها انجام شود.

استانداردهای اجرای سقف کناف یکپارچه تیپ B(سازه یکطرفه ):

سقف های کاذب تیپ B از سقف های با سرعت اجرای بالا بوده و معمولا در موارد زیر استفاده میشود .

.برای پوشش سطوح کمتر از 50 مترمربع 

.برای دهانه  حداکثر 4 متر 

.درزمانی که سقف ارزان با سرعت اجرایی بالا موردنظر باشد .

.زمانیکه ارتفاع تاسیسات کمتر از 45 سانتی متر باشد.

.در این ساختار که از اتصال آویز (UH36) که از یکطرف به سقف و از طرف دیگر به سازه F47 متصل می گردد.استفاده می شود که فاصله آویزها معمولا در صورتی که ازیک لایه پنل 12.5MM استفاده شود 120CM  و درصورتی که از پنل 15MM استفاده شود.115CM درصورت که از پنل 18MM استفاده شود.105CM میباشد.وبرای سازه F47 ,فاصله سازه ها بین 40-50سانتی متر اونم بستگی به طول پانل ها تغییر می‌کند.

آدرس

کرمان، خیابان آبنوس، کوچه 4، پلاک 46

ساعت کاری: 8صبح تا2 عصر

تماس با ما

ایمیل: info@sarano1.ir

تلفن: 03432456086

 

شبکه های اجتماعی