قیمت اجرای کناف

قیمت به روز اجرای سقف کناف (هزار تومان)

نوع سازه

نوع گچبرگ

سقف ساده تیپA

سقف ساده تیپB

باکس

نور مخفی

کناف ایران

کناف ایران

395

365

360

370

هامون

 60

باتیس

385

355

345

350

متفرقه 60

باتیس

365

340

330

335

متفرقه 50

متفرقه

340

320

310

315

 

سقف ساده بر اساس متر مربع و باکس و نورمخفی متر طول محاسبه می گردد.

آدرس

کرمان، خیابان آبنوس، کوچه 4، پلاک 46

ساعت کاری: 8صبح تا2 عصر

تماس با ما

ایمیل: info@sarano1.ir

تلفن: 03432456086

 

شبکه های اجتماعی